De SAVING IMMUNE SYSTEM- THERAPIE is breed inzetbaar.

VOEDINGSTHERAPIE of VOEDINGSWIJZE en de SUPPLEMENTEN/PRODUCTEN.

Van EMINENT BELANG noemde dr. Versteeg dit deel van de SIS-therapie:  De VOEDINGSTHERAPIE of VOEDINGSWIJZE. Zonder gezonde voeding, zonder voldoende frisse lucht, zonder behoorlijk bewegen en zonder een positieve kijk op de wereld kan er geen gezond leven zijn, zo stelde hij. SUPPLEMENTEN/PRODUCTEN zijn uiteraard ook van belang maar moeten vooral als extra en ondersteunend gereedschap worden gezien, zo is de mening van dr. Versteeg.

De SIS-therapie is volkomen in balans en kan zowel preventief als curatief worden ingezet. Nadrukkelijk wordt er steeds op gewezen dat de SIS-therapie voor wat betreft de VOEDINGSTHERAPIE of VOEDINGSWIJZE niet noodzakelijkerwijze door een arts hoeft te worden ingesteld. Wij stellen nadrukkelijk dat de SIS-therapie niet in de plaats hoeft te komen van eender welke door arts, specialist of ziekeninstelling ingestelde therapie of behandelingsvorm.

Voor wat betreft het gebruik van SIS- SUPPLEMENTEN/PRODUCTEN/vitaminen/mineralen enzovoorts, adviseren wij elke keer weer dat deze NOOIT in de plaats mogen komen van door de arts/specialist/ziekenhuis voorgeschreven medicatie of behandelingsvorm. Wel kan de SIS-therapie gebruikt worden ter ondersteuning van het eigen lichaamsherstellend vermogen en als positieve impuls om door te gaan naar herstel

 

Het IMMUUNSYSTEEM: in goede handen van de S.I.S.-THERAPIE.

Het afwenden van kanker, fysiek herstellen daarvan -indien mogelijk- en het bewaren van gezondheid dat is het werkterrein van de SIS-THERAPIE. Maar we gaan verder. De SIS-THERAPIE is ook perfect inzetbaar bij alle maag-en darmvraagstukken, toxicologische risico’s, eczema en psoriasis reageren uitermate gunstig op de S.I.S.-THERAPIE. Maar, ook ME-, CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom), reuma en MS- patiënten laten ons weten uitermate positief over de S.I.S.-therapie te zijn.

Ook bij het in stand houden van een perfecte huid-, haar en bloedcirculatie is de SIS-THERAPIE wereldwijd gewaardeerd. En om het grote werkterrein van de SIS-THERAPIE nog maar eens te accentueren vermelden we dat de SIS-THERAPIE het uithoudingsvermogen en herstel bij blessures bij topsporters enorm verbeterd. Tientallen regionale-, nationale-, Europese- en wereldkampioenen presteren en recupereren veel beter dank zij de SIS-therapie.

De SIS-therapie kan dus zowel preventief als curatief ingezet worden bij ongeacht welke ziekte/aandoening dan ook.