DE S.I.S.-therapie bij REGULIERE BEHANDELINGEN

De S.I.S.-therapie is geen zweverige "alternatieve geneeswijze". De S.I.S.-therapie is ontstaan binnen de reguliere geneeskunde, ontwikkelt als instrument voor een doelmatige aanpak ter bescherming van de gezondheid en het bewaren van de gezondheid. Preventieve gezondheidszorg is wat met de SIS-THERAPIE beoogt wordt. Wanneer ziekte in beeld komt adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts, specialist of vertrouwensarts.

De SIS kan perfect ingezet worden in combinatie met andere (reguliere) behandelingen. De SIS-therapie is uitermate compleet en breed toepasbaar. Het is dus niet nodig - zelfs niet gewensd - de SIS producten te combineren met andere ‘alternatieve’ producten (kruiden, vitaminen enzovoorts) omdat het gevaar van overdosering, doublures of ondeskundig advies te groot is.

De S.I.S.-therapie kan perfect ingesteld worden NAAST of BINNEN reguliere behandelingen. Binnen de SIS-THERAPIE zal nooit geadviseerd worden een door de behandelend arts of instelling ingestelde behandeling te staken of zonder nadrukkelijk overleg met de behandelend arts te wijzigen. De SIS-THERAPIE is een verlengstuk binnen de behandeling en nooit een obstructie.